• گالری تصاویر
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: برف 1392 روستای گانکسر
  • شورا
  • مجموعه: گانکسر
  • توضیحات: در راه آبادانی ما را یاری کنید .
   
   
 
 

اوقات شرعی