قوانین دهیاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
جمعه, 18 مهر 1393 ساعت 16:28

منشور اخلاقي دهياري

بهترين مردمان، سودمندترين آنها براي مردم هستند. حضرت محمد (ص )

دهياري گانکسر به منظور اداره امور روستا و در راستاي توسعه پايدار روستايي خود را ملزم به رعايت موارد اخلاقي زير مي داند:

 

-1 عالم و ناظر دانستن خداوند متعال بر انجام كليه امور

.
-2 حضور به موقع و منظم در محل كار، انجام به موقع تعهدات و برنامه ها، احترام گذاشتن و رعايت قانون.


-3 حسن خلق، خوشرويي و رعايت صبر، حوصله و متانت در برخورد با مردم و حفظ نظم و آرامش در محيط كار.


-4 تلاش مجدانه در خدمت رساني به مردم و رفع نيازهاي آنها.


-5 انتقاد پذيري و احترام به نظريات مردم و بهره گيري از مشاركت و مشورت آنها در انجام امور روستا.


-6 رعايت عدالت، انصاف و پرهيز تبعيض آميز در ارائه خدمات به مردم.


-7 استفاده اصولي و منطقي از اموال دهياري.


-8 انجام فعاليت ها در چهارچوب برنامه هاي مصوب و بر اساس زمان پيش بيني شده.


-9 احساس مسئوليت نسبت به كار و تعهد در برابر مردم.


-10 خلاقيت و نوآوري پيرامون مسائل كاري.


-11 ارتباط شايسته، صادقانه و صميمانه با شوراهاي، دستگاه ها و نهادهاي مرتبط.


-12 تلاش براي كسب دانش، نگرش و مهارت هاي مورد نياز جهت انجام امور محوله.


-13 تلاش در جهت توانمند سازي گروه هاي ياريگر، سازمان ها و تشكل هاي

غيردولتي و سپردن كار مردم به مردم.
-14 رعايت حريم شخصي افراد و حفظ اسرار آنها.


-15 جلب اعتماد عمومي از طريق انجام كار صحيح، سريع و با ميل و رغبت.


-16 اولويت دادن در رسيدگي به امور محرومين و اقشار آسيب پذير
.

 

 


   
 
 

اوقات شرعی