• شورا
  • مجموعه: گانکسر
  • توضیحات: در راه خدمت به مردم گانکسر ....
   
سخن رهبری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ترز   
سه شنبه, 26 فروردین 1393 ساعت 14:06

«دولت و ملت، همدلی و همزبانی»

 
   
 
 

اوقات شرعی